วิธีการสั่งซื้อสินค้า

เพื่อความสะดวกในการช็อปสินค้า อันดับแรกลูกค้าต้อง ลงทะเบียนเข้าใช้งาน และเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่ง ก่อนนะคะ (หากยังไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนก่อนเป็นอันดับแรก ลูกค้าสามารถลงทะเบียนในขั้นตอนการชำระเงินได้ด้วยเช่นกัน)

For the convenience of shopping, customers must first register for use and add a shipping address. (If the initial registration is still inconvenient, customers can register at the last step of the payment).

ลงทะเบียน & Register.
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
2. เพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

1. Register to use.
2.Add a shipping address.


วิธีการสั่งซื้อ & How to order.

1. เพิ่มสินค้าที่ต้องการใส่รถเข็น
2. เมื่อเลือกสินค้าเสร็จเรียบร้อย โปรดตรวจสอบที่รถเข็น “ในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถ เพิ่มหรือลบสินค้าได้”
3. เมื่อตรวจสอบรถเข็นแล้ว “กดสั่งซื้อสินค้า”
4. โปรดตรวจสอบรายละเอียด ราคาสินค้ารวม ค่าขนส่งในไทย ค่าขนส่งไทยกัมพูชา.
5. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อย “กดคำว่า สั่งสินค้า” อีกครั้ง
6. ยืนยันคำสั่งซื้อ จะมี Pop up ขึ้นมาให้ "กดคำว่า OK"

-ขั้นตอนต่อไป จะเป็นขั้นตอนการชำระเงิน

1.Add the products you want to cart.
2. When finished selecting products Please check at the cart. “At this stage, customers Can add or delete products"
3. When checking the cart "Click to order products"
4. Please check the details. Total product price, Shipping cost in Thailand, and Thailand to Cambodian freight.
5. When checking the details, "Press the order" again.
6. Confirm order, will pop up, Press OK.

- Next step Will be the payment process.