วิธีการชำระเงิน

วิธีชำระเงิน & How to payment.

1. ชำระเงินค่าสินค้า โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เท่านั้น

-เว็บไซต์ Buy thai product ยังไม่รองรับระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต.
-Kasikorn Bank (ธนาคารในประเทศไทย)
-ABA Bank (ธนาคารในประเทศกัมพูชา)

2. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นให้ “กดแจ้งชำระเงิน” ผ่านหน้าเว็บ
3. แนบสลิปการโอนเงิน “กดเลือกไฟล์” แล้วกด “บันทึก”
หรือส่งหลักฐานการชำระเงิน มาตามช่องทางนี้

-LINE: @buythai
-FACEBOOK: Buy Thai Product
-E-MAIL: info@buythaiprobuct.com

4. โปรดรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน (ระหว่างนี้ สถานะการสั่งซื้อของท่าน ยังคงสถานะ “สั่งซื้อสินค้า” )
5. หากใบเสร็จถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะยืนยันการชำระเงินให้ทันที (แล้วสถนะการสั่งซื้อของท่านจะเปลี่ยนเป็น “ชำระเงินเรียบร้อย” )
6. การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนี้ท่านรอรับสินค้าได้เลย (ระยะเวลาจัดส่งสินค้าโดยประมาณ 2-3วัน)


1. Make payment for products By money transfer Through a bank account only

- Buy thai product website does not support credit or debit card payment systems.
-Kasikorn Bank (Bank in Thailand)
-ABA Bank (Bank in Cambodia)

2. When the payment is completed. "Press payment notification" via the web page
3. Attach the money transfer slip "Click choose file" and press "Save"
Or send proof of payment According to this channel.

-LINE: @buythai
-FACEBOOK: Buy Thai Product
-E-MAIL: info@buythaiprobuct.com

4. Please wait for the staff. Verify and confirm the payment (during time, your order status remains "Ordered").
5. If the receipt is correct The officer will confirm the payment immediately. (Then your order status will change to "PAID")
6. The payment is completed. After this, you can wait to receive the product. (Estimated delivery time 2-3 days)


กลับไปยังหน้าแรก