บริการขนส่งสินค้า

เกี่ยวกับทางด้านขนส่งสินค้า
เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าผ่าน เว็บไซต์ Buy Thai Product. ในการขนส่งสินค้า Buy Thai Product จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผ่านขนส่ง Cambodia Logistics. หรือ Virak Buntham Express. ซึ่ง บริษัทฯ ขนส่งนี้เป็นบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้น ผู้ที่สั่งซื้อสินค้ากับ Buy Thai Product. ไว้วางใจได้เลยว่า ในระหว่างขนส่งสินค้าของท่านไปยังประเทศกัมพูชา สินค้าของท่านจะปลอดภัยและได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วแน่นนอน

ขั้นตอนในการขนส่งสินค้า
 หลังท่านสั่งซื้อสินค้า กับร้านค้า บนเว็บไซต์ Buy Thai Product. ร้านค้าแพ็คสินค้าแล้วส่งสินค้ามายังศูนย์ Buy Thai Product. เมื่อ Buy Thai ได้รับสินค้าค้าของท่าน เราจะตรวจสอบ และจัดส่งสินค้า “ในวันที่เราได้รับสินค้า จากทางร้านค้า” จัดส่งไปยัง ศูนย์ Buy Thai Product ที่ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
 ทุก Step ของการขนส่งสินค้า เราจะอัพเดทสถานะให้ท่านทราบอยู่ตลอดเวลา โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ หรือ สถานะการขนส่งได้ด้วยตัวเองที่หน้าเว็บของ Buy Thai Product ผ่านเลขคำสั่งซื้อของท่าน

ระยะเวลาขนส่ง
ขนส่งสินค้า จากไทย-พนมเปญ ระยะเวลาขนส่ง 2-3 วัน
ขนส่งสินค้า จากไทย-ไปต่างจังหวัด ที่ประเทศกัมพูชา 3-4วัน
(ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับ พื้นที่ในจังหวัดนั้น)
About the cargo
When you order products through the Buy Product website.  In shipping, Buy Thai Product delivers products to customers via Cambodia Logistics. Or Virak Buntham Express., This shipping company is an efficient shipping company in terms of delivering products to customers quickly and safely.
 Therefore, those who order products with Buy Thai Product. You can trust that During the transportation of your products to Cambodia Your products will be safe and will be delivered quickly.

Steps for shipping
 After you place an order with the shop on the Buy Thai Product website. The store will pack the product and send the product to the Buy Thai Product Center. When Buy Thai receives your product, we will check and deliver the product. "On the day we received the product From the Shop” Delivered to the Buy Thai Product Center in Phnom Penh, Cambodia.
 Every step of the product transportation We will update the status for you all the time. You can check your order status or shipping status by yourself at Buy Thai Product webpage through your order number.

Shipping time
Transporting products Thailand - Phnom Penh 2-3 days
Transporting products from Thailand - to other provinces In Cambodia for 3-4 days
(The time clearly depends on Area in that province)